nema rezultata...
Pozivaju se svi nastavnici koji sudjeluju u nastavi na preddiplomskim ili diplomskim studijima SOZS-a na dostavu najviše 5 tema za završne/diplomske radove za akademsku godinu 2023./24. najkasnije do 15. prosinca 2023. godine, Sukladno Pravilniku o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Mentori dostavljaju prijedloge tema za završne i diplomske radove
isključivo putem on-line upitnika
On-line upitnik za dostavu tema za završne/diplomske radove
Za svaku predloženu temu mentor je obvezan popuniti
Obrazac za prijavu teme završnog ili diplomskog rad
i priložiti ga u on-line upitniku na pitanje "Kratki opis teme"

Jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše petorici studenata.

Tko može biti mentor za završne radove? Mentor za izradu završnog rada na sveučilišnom prijediplomskom studiju može biti nastavnik koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu, i to:
  • nastavnik u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju
  • nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti
  • naslovni nastavnik (osoba koja nije u radnom odnosu, ali ima izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje).
Iznimno, zbog povećanog broja studenata, mentor može biti osoba izabrana u suradničko zvanje asistenta, s najmanje pet godina radnog iskustva u visokom obrazovanju i znanosti.
Tko može biti mentor za diplomske radove?
Mentor za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu, i to:
  • nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju
  • nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu.
Tko može biti sumentor?
  • Student može kao sumentora predložiti nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji ne sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu, uz obrazloženu zamolbu Povjerenstvu o razlozima prijedloga tog nastavnika, o čemu konačno odlučuje Stručno vijeće.
  • U slučaju uvažavanja prijedloga, Povjerenstvo će za mentora imenovati nastavnika Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a za sumentora potvrditi predloženog nastavnika.
  • Student ima pravo žalbe Stručnom vijeću na navedenu odluku.