nema rezultata...
Objavljuje se rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na prijediplomske sveučilišne studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, temeljem rezultata razredbenog ispita.


SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ PRIMALJSTVO Pristupnici od rednog broja 1 do 2 ostvarili su pravo upisa
SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO Pristupnik pod rednim brojem 1 ostvario je pravo upisa
IZVANREDNI SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO Pristupnici od rednog broja 1 do 3 ostvarili su pravo upisa

PRAVO NA ŽALBU NA ISPRAVNOST PROVEDBE POSTUPKA ZA OBA POSTUPKA
Pristupnik ima pravo žalbe na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Žalba se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na web stranici visokog učilišta, na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti žalbu kandidata u roku od 24 sata od njegova podnošenja.


UPUTE ZA UPIS
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju pristupiti upisu u ponedjeljak 12. lipnja 2023. i utorak 13. lipnja 2023. godine.

Upute za upis i upisna dokumentacija bit će objavljeni na mrežnim stranicama u petak 9. lipnja 2023.,  nakon isteka žalbenog roka.

Pristupnicima koji nisu ostvarili pravo upisa, dokumentacija će se vratiti putem pošte ili je mogu osobno preuzeti u ponedjeljak 12. lipnja 2023. i utorak 13. lipnja 2023. u Studentskoj referadi.