nema rezultata...
Svečana promocija diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, održat će se u 10:30 u petak 12. svibnja 2023. godine, na Međunarodni dan sestrinstva. 

Promocija će se održati ispred Zgrade tri fakulteta na Sveučilišnom kampusu.

Promoventi su obvezni doći najkasnije u 8:30 sati ispred Zgrade tri fakulteta, radi preuzimanja kapa, dodjele dodatka diplomi, upisa u matičnu knjigu diplomiranih studenata i fotografiranja.

Prozivka studenata i generalna proba održat će se u 9:45 ispred Zgrade tri fakulteta.