nema rezultata...
Poštovani studenti,

produžen je rok za prijavu članova Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada do 15. svibnja 2023. godine.

Svi studenti obvezni su u MERLIN-u u e-kolegiju ZAVRŠNI RAD odnosno DIPLOMSKI RAD popuniti kratku Anketu vezano za članove Povjerenstva te priložiti popunjen Obrazac 01 u istom e-kolegiju.


Tko može biti član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada?
  • Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog/diplomskog rada čine mentor i dva nastavnika Odjela ili drugih visokoškolskih ustanova, koji sudjeluju u izvođenju nastave te imaju izbor znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje.
  • Preostali članovi Povjerenstva trebaju studentu dati suglasnost za sudjelovanje u radu Povjerenstva.
  • U Povjerenstvu za obranu završnog/diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela.
  • U slučajevima imenovanja sumentora, obvezni član Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog i diplomskog rada je mentor.
  • Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva.
  • U odsutnosti jednog od članova Povjerenstva, zamjenjuje ga bilo koji član Povjerenstva za završne i diplomske radove ili neki drugi nastavnik, zaposlenik Odjela, uz prethodnu suglasnost predsjednika Povjerenstva za završne i diplomske radove.