nema rezultata...
Obavještavaju se pristupnici za prijavu na Program Razlikovnog modula o odgodi termina objave rang liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa.

Rang lista će se objaviti u utorak 2. svibnja 2023. godine, nakon 15:00 sati.