nema rezultata...
Povjerenstvo za završne i diplomske radove dostavilo je suglasnost za naknadno dostavljene teme za završne i diplomske radove u tekućoj akademskoj godini.

 1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević "Doprinos percepcije posla medicinskih sestara/tehničara  suosjećanju prema pacijentima", prijediplomski Sestrinstvo
 2. Doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš „Uloga medicinske sestre o skrbi bolesnika sa šećernom bolešću i karcinomom“, prijediplomski Sestrinstvo
 3. Zdravka Đapić-Kolak, mag. med. techn., predavač, „Uloga medicinske sestre/tehničara u diferencijalnoj dijagnozi boli u prsima“, prijediplomski Sestrinstvo
 4. Izv. prof. dr. sc. Slavica Kozina „Psihološka priprema rodilje na postporođajno razdoblje“, prijediplomski Sestrinstvo
 5. Prof. dr. sc. Kornelija Miše „Uloga medicinske sestre u biološkoj terapiji u liječenju astme s prikazom slučaja“, prijediplomski Sestrinstvo (umjesto doc. dr. sc. Suzane Mladinov)
 6. Prof. dr. sc. Kornelija Miše „Uloga medicinske sestre u neinvazivnoj ventilaciji u liječenju kronične respiracijske insuficijencije s prikazom slučaja“, prijediplomski Sestrinstvo (umjesto doc. dr. sc. Suzane Mladinov)
 7. Doc. dr. sc. Ivanka Marinović „Fizioterapijski postupci kod osteoartritisa zglobova šaka“, prijediplomski Fizioterapija
 8. Doc. dr. sc. Jure Aljinović „Utjecaj fizikalne terapije u pacijenata nakon artroskopske operacije koljena“, prijediplomski Fizioterapija
 9. Doc. dr. sc. Jure Aljinović „Utjecaj dvotjedne fizikalne terapije na bol i funkciju ručnog zgloba i šake nakon prijeloma distalnog dijela podlaktice“ prijediplomski Fizioterapija
 10. Sandra Kuzmičić, dr. med. „Fizioterapijski postupci kod periferne pareze facijalnog živca“, prijediplomski Fizioterapija
 11. Sandra Kuzmičić, dr. med. „Fizioterapijski postupci kod plantarnog fasciitisa“, prijediplomski Fizioterapija
 12. Doc. dr. sc. Frane Mihanović „Umjetna inteligencija u područjima radiologije“ prijediplomski Radiološka tehnologija
 13. Doc. dr. sc. Nada Bilopavlović „Određivanja paraproteina u serumu i mokraći bolesnika s multiplim mijelomom“, prijediplomski MLD
 14. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Omrčen „Utvrđivanje metoda odabira ciljnih volumena u svakodnevnom radu pri radikalnom liječenju raka prostate“, diplomski Radiološka tehnologija (zamolba za sumentora ide na suglasnost Stručnom vijeću)
 15. Izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić „Mamografski pregled: znanja, stavovi i iskustva žena u Republici Hrvatskoj“ (zamolba za sumentora ide na suglasnost Stručnom vijeću).

Navedene teme bit će evidentirane u ISVU u utorak 11. travnja 2023., a studenti su obvezni izabrati temu i mentora u Studomatu do petka 14. travnja 2023.
Mentori su obvezni potvrditi temu i mentora putem Nastavničkog portala do utorka 18. travnja 2023. godine.