nema rezultata...
Poštovani studenti,

obavještavamo vas da su otvorene prijave za sudjelovanje na 6. Studentskom kongresu zaštite zdravlja - Sanitas 2023 koji će se održati od 16. do 18. ožujka 2023. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.


SanitasPrijaviti se mogu svi zainteresirani studenti na jedan od načina:
  1. aktivno usmenom prezentacijom,
  2. aktivno s posterom ili
  3. pasivno.

Rok za prijavu pasivnog sudjelovanja je srijeda 8. ožujka 2023. godine, dok je rok za prijavu aktivnog sudjelovanja ponedjeljak 27. veljače 2023. godine, kada je ujedno i krajnji rok za slanje sažetaka.

Sve informacije bit će dostupne na:
  1. Facebook stranici kongresa (https://www.facebook.com/sanitas.student.congress)
  2. Instagram profilu kongresa (https://www.instagram.com/sanitas_congress/)
  3. Web stranici  (http://sanitas.uniri.hr/)

Obrazac za prijavu: https://forms.gle/KtyH3ytYSp4P2dov8