nema rezultata...
Pjero Koren, mag. paed. et. educ. philol. angl. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u naslovnog predavača, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pedagogija, dana 30. siječnja 2024. godine, u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, u predavaonici F-401, na 4. katu zgrade, u 18:00 sati.