Odbor za unaprjeđenje kvalitete
  1. Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević - predsjednica, pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za osiguravanje kvalitete
  2. dr. sc. Mario Marendić - pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu
  3. doc. dr. sc. Antonela Matana - pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
  4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević - predstavnica Vijeća za znanost
  5. izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić - predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima
  6. Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez., pred. - predstavnica nastavnika
  7. dr. sc. Mirna Petričević, univ. spec. oec. - predstavnica administrativnog osoblja
  8. Ivanka Ercegović, bacc. med. techn. - predstavnica vanjskih dionika; glavna sestra KBC Split
  9. Daniela Lukić - studentica SOZS-a

Kontakt osoba:
Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević

telefon: 021 564 818


Dokumenti