O nama

Hrvatski nacionalni limfedem okvir - Limfa i ja (engl. National Lymphoedema Framework Croatia – Lymph & I) udruga je osnovana 2023. godine, kao ogranak Internacionalnog limfedem okvira (engl. International Lymphoedema Framework).
Udruga djeluje u sklopu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i jedina je takva u regiji.

Vizija Udruge je omogućavanje dostupnosti pravodobne dijagnoze i terapije limfedema/lipedema utemeljene na dokazima u svim krajevima Hrvatske.

Cilj Udruge je podizanje svijesti o problemu limfedema/lipedema te poboljšanje dijagnoze i terapije putem provođenja istraživanja, standardizirane edukacije svih zdravstvenih djelatnika kao i oboljelih i njihovih obitelji te omogućavanje provođenja kliničke prakse utemeljene na dokazima koja je dostupna svima.

Hrvatski nacionalni limfedem okvir– Limfa i ja kao nacionalna neprofitna organizacija, služi kao platforma za udruživanje svih pojedinaca, zdravstvenih djelatnika, industrijskih partnera i vlade koji se bave limfedemom/lipedemom kako bi zajedno pružili najbolju skrb.