Uprava

Uprava
pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za razvoj i inovacije
Uprava
Zamjenica v. d. pročelnice Odjela
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za kvalitetu
564 - 818
Uprava
v.d. pročelnice Odjela
Uprava
pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za poslovanje i nastavne baze
Uprava
pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu
Uprava
Tajnica Odjela i pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za pravne poslove
021 564 803
Uprava
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Uprava
Zamjenica v. d. pročelnice Odjela
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za kvalitetu
564 - 818