nema rezultata...
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu objavljuje Obavijest o prijavi za razredbeni postupak za polaganje razredbenog ispita za upis u akademsku godinu 2023./24. na sveučilišne prijediplomske studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija: Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija i Medicinsko laboratorijska dijagnostika te izvanredni sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo.

Prijave za razredbeni ispit za pristupnike koji su maturirali prije uvođenja državne matura (2010. godine),  primat će se isključivo putem pošte od 15. svibnja 2023. do 29. svibnja 2023. godine.

Razredbeni ispit održat će se 7. lipnja 2023. u Zgradi tri fakulteta, a o točnom vremenu i mjestu održavanja ispita, pristupnici će biti obaviješteni preko mrežne stranice.

Detaljan tekst obavijesti i upute za sudjelovanje u razredbenom postupku objavljene su OVDJE.

Literatura za pripremu Razredbenog ispita objavljena je OVDJE.