Literatura za pripremu Razredbenog ispitaSveučilišni prijediplomski studijski programi: Sestrinstvo i Primaljstvo
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA NJEGA BOLESNIKA
Keros P., Andreis I., Gamulin S,
Anatomija i fiziologija, Zagreb; Školska knjiga
Prlić N., Zdravstvena njega, Zagreb; Školska knjiga
 
Primjeri dosadašnjih pitanja iz njege bolesnika


Sveučilišni prijediplomski studijski programi: Fizioterapija, Radiolološka tehnologija i Medicinsko laboratorijska dijangostika
BIOLOGIJA
KEMIJA
FIZIKA
Kemija, Hrvoje Zrnčić, Zagreb:
Hinus kemija za pripremu razredbenih ispita na fakultetima
Školski leksikon biologije, Sanda Ilić, Lela Zadražil, Zagreb:
Hinus, s pitanjima s razredbenih ispita na fakultetima
 Fizika, Josipa Šmaguc, Zagreb:
Hinus fizika za pripremu razredbenih ispita na fakultetima
  KEMIJA - za pripremu prijemnih ispita na fakultetima ILI
    Fizika na državnoj maturi, Antonija Božić, Goran Božić, Školska knjiga Zagreb 2010.