Assistant to the Head for Legal Affairs and UDHS General Secretary
Voditeljica Studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Voditeljica Službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Voditeljica Odsjeka za računovodstvene poslove
Deputy Head and Assistant to the Head for Development and Innovation
Pročelnica Odsjeka za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za poslovanje i nastavne baze
zamjenica šefa Katedre za društveno humanističke znanosti
zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
viši predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
v.d. šefa Katedre za radiološku tehnologiju
Katedra za radiološku tehnologiju
Odsjek za fizioterapiju
zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
šef Katedre za fizioterapiju
Katedra za primaljstvo
viši predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Zamjenica v. d. pročelnice Odjela
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za kvalitetu
Šef Katedre za društveno humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Šef Katedre za primaljstvo
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu
v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
zamjenik pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
viši predavač
Predsjednik ALUMNI SOZS
zamjenik v.d. šefa Katedre za sestrinstvo
viši predavač
viši predavač
Zamjenica pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Assistant to the Head for Science and International Cooperation
v. d. Šefa Katedre za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
zamjenica v.d. šefa Katedre za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za fizioterapiju
Pročelnica Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za društveno humanističke znanosti
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
pomoćnica v.d. pročelnice Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za sestrinstvo
Tajnica pročelnika Odjela
spec. med. mikrobiologije s parazitologijom
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za sestrinstvo
pročelnica Odsjeka za sestrinstvo
dr.med., spec. psihijatar
Katedra za primaljstvo
Katedra za preventivnu medicinu
Katedra za primaljstvo
Zamjenica pročelnice Katedre za preventivnu medicinu
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za sestrinstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Služba za informatičko-računarske poslove
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Management pomoćnica v. d. pročelnice Odjela za poslovanje i nastavne baze
Katedra za društveno humanističke znanosti
zamjenica šefa Katedre za društveno humanističke znanosti
Crosbi
Google scholar
WoS
Orcid

Poslovi koje obavlja pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze:
  • sudjeluje u izradi prijedloga godišnjeg proračuna i financijskog plana,
  • prati poslovanje Odjela i o tome izvješćuje pročelnika i druga tijela Odjela,
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za financijsko-računovodstvene poslove,
  • skrbi o kapitalnom i investicijskom održavanju,
  • skrbi o vlastitim prihodima Odjela,
  • sudjeluje u izradi i predlaže planove za programe cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih radnika,
  • brine o suradnji s nastavnim bazama Odjela.