nema rezultata...
Poštovani studenti,

Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi i anketu tj. studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života.

Molimo Vas, odvojite nekoliko minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete koja ima za cilj utvrditi Vaše zadovoljstvo radom stručnih i administrativnih službi te zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura sastavnice, knjižnica i prostor za učenje sastavnice, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava sastavnice, studentski zbor sastavnice, studentski smještaj, studentska prehrana, kulturno-umjetnički sadržaji, sport i rekreacija, zdravstvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe sa posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova studentskog života.

Anketa se provodi elektroničkim putem u obliku upitnika kojega je potrebno ispuniti, nakon što na svoj e-mail od Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Splitu dobijete web poveznicu za ispunjavanje ankete.
Anketni upitnik nalazi se na poveznici koju ste dobili na svoju e-mail adresu. Nakon što otvorite poveznicu i završite ispunjavanje anketnog upitnika potrebno je kliknuti "Submit", nakon čega "U redu".

Anketu možete ispuniti na računalu, laptopu, mobitelu, od kuće ili bilo koje druge lokacije. Anketa je anonimna i dobrovoljna!

Rezultate do sada provedenih anketa možete pronaći na mrežnim stranicama SOZS-a  i web stranicama Sveučilišta u Splitu: https://www.unist.hr/kvaliteta/rezultati-studentskih-anketa


Anketa će biti otvorena za ispunjavanje do 1. lipnja 2023. godine.


U slučaju da niste dobili poveznicu za ispunjavanje ankete, provjerite neželjenu poštu.

Zahvaljujemo na suradnji!