nema rezultata...
Poštovani studenti,

potaknuti vašim upitima, napravili smo Anketu vezanu za izradu i obranu završnih i diplomskih radova.
U Anketi možete postaviti sva pitanja i nedoumice koje imate vezane za postupak izrade i obrane završnih i diplomskih radova.

Svakako u MERLIN-u pristupite e-kolegiju ZAVRŠNI RAD odnosno DIPLOMSKI RAD.

Vaša pitanja i odgovore objavit ćemo u rubrici "Odgovori na pitanja studenata vezano za izradu i obranu završnog/diplomskog rada".

Poveznica za Anketu je OVDJE.Korisni linkovi:

Upute za izradu i obranu završnog i diplomskog rada

Upute i obrasci za prijavu obrane završnog rada

Upute i obrasci za prijavu obrane diplomskog rada