nema rezultata...
Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog prijediplomskog studija u akademsku godinu 2023./2024.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu obavijesti, kao i Odluka Senata Sveučilišta u Splitu. Prijave za upis u prvu godinu svih sveučilišnih prijediplomskih studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu obavljaju se:
  1. Za pristupnike koji su završili srednjoškolsko obrazovanje nakon 2010. godine isključivo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa preko mrežne stranice postani-student.hr, uz obvezu polaganja državne mature na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno;
  2. Za pristupnike koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine temeljem razredbenog ispita ili sustava državne mature.


RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT za pristupnike koji su maturirali prije 2010. godine, odnosno prije uvođenja državne mature


Pristupnici koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, ne moraju polagati državnu maturu i mogu se prijaviti u okviru planirane upisne kvote na sve redovne sveučilišne prijediplomske studije.
Prijave za razredbeni ispit za pristupnike koji su maturirali prije uvođenja državne mature primat će se od 15. svibnja do 29. svibnja 2023. godine prema uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama SOZS-a. Razredbeni ispit za pristupnike koji su predali pravovremenu i  urednu dokumentaciju održat će se 7. lipnja 2023. godine.


Na natječaj za upis na izvanredni sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstva mogu se prijaviti pristupnici koji:
  • su završili četverogodišnju školu općeg medicinskog smjera ili petogodišnju medicinsku školu (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) prije 2010. godine,
  • imaju najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu medicinske sestre.UPISNE KVOTE ZA PRIJEDIPLOMSKE STUDIJE - UPIS PREKO SUSTAVA DRŽAVNE MATURE
Sestrinstvo 50
Primaljstvo 13
Fizioterapija 13
Radiološka tehnologija 13
Medicinsko laboratorijska dijagnostika  13
Izvanredni Sestrinstvo 25


UPISNE KVOTE ZA PRIJEDIPLOMSKE STUDIJE - UPIS TEMELJEM RAZREDBENOG ISPITA
Sestrinstvo 10
Primaljstvo  2
Fizioterapija  2
Radiološka tehnologija  2
Medicinsko laboratorijska dijagnostika   2
Izvanredni Sestrinstvo 25