nema rezultata...
Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta u Rijeci, Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor organiziraju edukacijski projekt pod nazivom Škola iz medicinske edukacije.

Škola je posvećena akronimu 3I, odnosno inovacijama u medicinskoj edukaciji, interaktivnosti u nastavnom procesu i implementaciji u vlastitoj praksi polaznika. 

Uz potporu Sveučilišta u Rijeci, škola će biti održana u Palači Moise u gradu Cresu od 16. do 18. svibnja 2024. godine te je namijenjena svim zainteresiranim nastavnicima koji su zaposleni na visokim učilištima u zdravstvenoj profesiji, a koncept edukacije zamišljen je na inovativan, praktičan i primjenjiv način. Ciljevi škole su upoznati polaznike s vodećim trendovima u modernoj medicinskoj edukaciji, omogućiti stjecanje specifičnih vještina za povećanje interaktivnosti u nastavnom procesu te prilagodbu vlastitih nastavnih jedinica prema pravilima dobre prakse metodologije medicinske edukacije.

Škola će se provoditi kroz kratka predavanja, primjere dobre prakse, edukativne i kreativne radionice (preliminarni program u privitku).


Sve informacije o temama i rasporedu programa, bodovanju, registraciji, kao i mogućnostima aktivnog sudjelovanja dostupne su na službenoj mrežnoj stranici škole: 3I Škola iz medicinske edukacije – Medicinski Fakultet u Rijeci (uniri.hr). Registracije s povoljnijim kotizacijama otvorene su do 15. travnja 2024. godine, a broj polaznika ograničen je na 40.