nema rezultata...
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu u suradnji sa udrugom ALUMNI SOZS i poliklinikom Podologija organizira stručni sastanak povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa.

Pojavnost dekubitalnog ulkusa odražava se na kvalitetu života bolesnika i uzrokuje niz nepovoljnih psihosocijalnih čimbenika.
Dekubitalni ulkus predstavlja medicinski, zdravstveno-socijalni i ekonomski problem koji uzrokuje niz komplikacija i ima utjecaj na ishode skrbi bolesnika.
Dekubitalni ulkus je jedan od pokazatelja sigurnosti bolesnika i indikator kvalitete zdravstvene njege.
Sve aktivnosti zdravstvene njege usmjerene su na prevenciju, procjenu rizika, tretman i kontinuiranu edukaciju.

Stručni sastanak održati će se 16. studenog 2023. godine, u 13 sati, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, zgrada Tri fakulteta, prizemlje, Amfiteatar A-02.