nema rezultata...
Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) organizira tečaj osnove elektrokardiograma i poremećaj srčanog ritma za medicinske sestre/tehničare i srodne profesije.


Osim za medicinske sestre i studente sestrinstva, tečaj je prilagođen i za sve srodne profesije (primalje, fizioterapeute, radiološke tehnologe i sl.) koji u svojem svakodnevnom radu imaju potrebu poznavanja osnova EKG-a.
Tečaj je prilagođen i namijenjen ne samo djelatnicima u kardiologiji, već i svakodnevnom radu osoblja u intenzivnoj skrbi, anesteziji, reanimaciji, hitnoj službi i šire.
Tečaj je bodovan prema pravilniku Hrvatske komoremedicinskih sestara.

Cilj tečaja je prikazati osnove elektrokardiograma i aritmija na dinamičan i drugačiji način, te najčešće situacije, probleme i intervencije vezane uz elektrokardiogram i monitoriranje bolesnika iz svakodnevne prakse.

Tečaj će se održati 26. svibnja 2023. godine s početkom od 13:00 sati u velikoj predavaonici lokaliteta Firule.

Tečaj se sastoji od tri dijela, s pauzom za kavu i radni ručak.

Kotizacija za redovne studente iznosi 30€.
Kotizacija za izvanredne studente kao i medicinske sestre te srodne profesije je 50€.

Redovni studenti uz online prijavu trebaju dostaviti scan indeksa ili potvrde sveučilišta/veleučilišta putem email-a.

Pristup tečaju; verificiranu potvrdu o sudjelovanju na tečaju – tečaj je bodovan prema Pravilniku HKMS.


Precizne upute za pristup tečaju se nalaze na dolje navedenim stranicama.

Upute za prijavu se nalaze na službenim stanicama:
1. KBC Split - izbornik sestrinstvo i
2. Službenim stranicama HUKMS-a.