nema rezultata...
Poštovani studenti,

u nastavku su pojašnjenja vezana za prijave obrane završnog/diplomskog rada u tekućoj akademskoj godini.

Termin obrane završnog/diplomskog rada u srpnju krajnji rok - petak 28. srpnja 2023. godine do 12:00 sati
Prijava obrane završnog/diplomskog rada Studentskoj referadi - putem on-line obrasca 
(uz prethodno dostavljen popunjen obrazac 05 od strane mentora)
krajnji rok - petak 21. srpnja 2023. godine
   
Termin obrane završnog/diplomskog rada u rujnu krajnji rok - petak 29. rujna 2023. godine
Prijava obrane završnog/diplomskog rada Studentskoj referadi - putem on-line obrasca 
(uz prethodno dostavljen popunjen obrazac 05 od strane mentora)
krajnji rok - petak 22. rujna 2023. godine
   
Dostava konačne verzije završnog/diplomskog rada Povjerenstvu za ocjenu i obranu
završnog i diplomskog rada
Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima SOZS-a (22.11.2022.) 
definira rokove za krajnji rok dostave završnog/diplomskog rada Povjerenstvu.

Ako predani završni/diplomski rad po mišljenju članova Povjerenstva ne zadovoljava svojom kvalitetom i opsegom,
rad će se vratiti studentu na doradu.
Student je obvezan odgovoriti članovima Povjerenstva na komentare u roku od 15 dana od primitka istih.
Članovi Povjerenstva obvezni su odgovoriti studentu u roku od 15 dana od dostave završnog/diplomskog rada.

   
Potvrda knjižnice Medicinskog fakulteta E-mail kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Samoarhiviranje u DABAR Napravit će se u Studentskoj referadi nakon obrane završnog/diplomskog rada
   
Izdavanje Potvrde o završetku studija Isti dan, nakon obrane završnog/diplomskog rada

Zbog toga je važno voditi računa o rokovima za prijavu i obranu završnog/diplomskog rada
kako bi se na vrijeme mogla pripremiti potrebna dokumentacija i potvrde vezane za završetak studiranja.

Studentima će se osim Potvrde o završetku studija, uručiti i prijepis ocjena u tri primjerka te ostale potrebne potvrde vezane za reguliranje statusa.
   
Obveze studenta nakon obrane završnog/diplomskog rada Vodič za studente koji su diplomirali
- Prijava na HZZO
- Prijava na HZZ
- Studentski poslovi