nema rezultata...
Dana 16.11.2023. u organizaciji Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Udruge ALUMNI SOSZ i poliklinike Podologija održan je stručni sastanak „Dan prevencije dekubitusa“.

U okviru planiranih predavanja kolegica Ivana Grgić govorila je o novim smjernicama u prevenciji i liječenju dekubitusa, kolega Mario Podrug govorio je o antidekubitalnim pomagalima, a kolega Mario Marendić je govorio o prevenciji dermatitisa i dekubitusa njegom kože i primjenom visokoupijajućih pelena.
Predavanja su bila iznimno zanimljiva, poučna i korisna za svakodnevni rad medicinskih sestara s pacijentima koji imaju rizik za nastanak dekubitusa ili već imaju dekubitus.


Lijecenje-dekubitusa-01 Lijecenje-dekubitusa-02 Lijecenje-dekubitusa-05