nema rezultata...
Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 19. rujna 2023., pokreće se postupak izbora članova Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026. u sljedećim kategorijama:
  • Nastavnici izabrani na SOZS-u u znanstveno-nastavna zvanja biraju iz svojih redova dva (2) člana
  • Nastavnici izabrani na SOZS-u u nastavna zvanja biraju iz svojih redova jednog (1) člana
  • Ostali zaposlenici (nenastavno osoblje) biraju iz svojih redova jednog (1) člana