nema rezultata...
Hrvatsko sociološko društvo, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - područni centar Split, Filozofski fakultet u Splitu i Umjetnička akademija u Splitu organizatori su dvodnevne konferencije: IX. nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva s temom „Hrvatska: podvojeno društvo? Sociološki prilozi raspravi.

Konferencija će se odvijati u petak, 19. i subota, 20. svibnja, od 9 do 20 sati u prostorima Umjetničke akademije u Splitu, Zagrebačka 3.

Odgovarajući na pitanje postavljeno u naslovu više od sedamdeset sociologa i sociologinja sa različitih hrvatskih sveučilišta i instituta čija su 43 izlaganja, 4 panela i jedan okrugli stol prihvaćeni tijekom recenzentskog postupka, dva će dana u Splitu raspravljati o temi klasnih, regionalnih, rodnih, obrazovnih, generacijskih i urbano-ruralnih nejednakosti u hrvatskom društvu, te o razlikama u pristupu njegovim resursima.

Riječ je o najvećem nacionalnom sociološkom skupu, koji se održava svake dvije godine, a u Splitu je posljednji put održan danas već davne 2007. godine.

Umjetnička akademija u Splitu od svog osnivanja posvećuje veliku pažnju društveno važnim temama, te će rad kongresa biti od interesa njezinim nastavnicima/ama i studentima/cama.

Tema jedne od sesija kongresa je "Polarizacija i zdravstvo".


Raspored programa Kongresa