nema rezultata...
Poštovani diplomanti,


zbog kišnih uvjeta rada, svečana promocija diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, održat će se u istom terminu ali u prizemlju Zgrade tri fakulteta u Amfiteatru A-0-2.

Promoventi su obvezni doći najkasnije u 8:30 sati ispred Amfiteatra, radi preuzimanja kapa, dodjele dodatka diplomi, upisa u matičnu knjigu diplomiranih studenata i fotografiranja.

Prozivka studenata i generalna proba održat će se u 9:45 u Amfiteatru.