Objava odobrenih tema za završne i diplomske radove

Povjerenstvo za završne i diplomske radove SOZS-a odobrilo je predložene teme za završne i diplomske radove za tekuću akademsku godinu.

  • Završni/diplomski rad može se izraditi iz svih predmeta koji se predaju na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, ali moraju obrađivati temu koja se tiče zdravstvene struke.
  • Optimalan broj mentorstva po nastavniku je pet studenata u jednoj akademskoj godini, a u iznimnim slučajevima, mentor može prihvatiti i više mentorstva, vodeći računa o svojim nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima.


Odobrene teme za prijediplomske studije u ak. godini 2023./2024.Odobrene teme za diplomske studije u ak. godini 2023./2024
Studentska referada evidentirat će sve odobrene teme u ISVU do 4. ožujka tekuće akademske godine.


Studenti putem studomata imaju mogućnost izbora mentora i teme do 15. ožujka tekuće akademske godine.Mentor potvrđuje mentorstvo studentu u Nastavničkom portalu do 25. ožujka tekuće akademske godine.
Upute nastavnicima za rad u Nastavničkom portalu

Nakon 15. travnja Studentska referada utvrđuje popis studenata po mentorima koji dostavlja vijećima odsjeka te popis neraspoređenih studenata odnosno studenata koji nisu izabrali mentora.

O naknadno dostavljenim prijedlozima mentora i tema odlučuje Povjerenstvo za završne i diplomske radove.

Ukoliko student ne uspije samostalno dogovoriti mentorstvo završnog/diplomskog rada, obvezan je pismenim se putem obratiti Povjerenstvu za završne i diplomske radove najkasnije do 15. travnja tekuće akademske godine.

Ukoliko student iz opravdanih razloga nema izabranog mentora i temu za završni/diplomski rad u propisanom roku, isti mu se mogu odobriti u dodatnom roku od 30 dana.

U slučaju da student ne izabere mentora i temu u dodatnom roku, student mora ponovno birati mentora i temu po istom postupku sljedeće akademske godine.