Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Raspored nastave za 1. godinu preddiplomskih studija za akademsku godinu 2023./24.

Zimski semestar
Ljetni semestar
Raspored nastave za 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Sestrinstvo za akademsku godinu 2023./24.
Zimski semestar
Ljetni semestar