Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Sestrinstvo, u izvanrednom statusu, za ak. god. 2023./2024.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.


Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1.godina
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biologija
doc. dr. sc. Sendi Kuret
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik I (S)
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. godina
Proces zdravstvene njege
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Engleski jezik II (S)
Sonja Koren, prof., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine I
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
doc. dr. sc. Mario Marendić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ginekologija i porodništvo
doc. dr. sc. Sandra Benzon
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Psihologija cjeloživotnog razvoja
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dijetetika
doc. dr. sc. Željka Karin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.godina
Interna medicina
doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Neurologija
doc. dr. sc. Vana Košta
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega odraslih I
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pedijatrija
doc. dr. sc. Arnes Rešić
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega djeteta
doc. dr. sc. Arnes Rešić
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega starijih osoba
izv. prof. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela
doc. dr. sc. Mario Marendić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organizacija, upravljanje i administracija
u zdravstvenoj njezi
prof. dr. sc. Julije Meštrović
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dermatologija
doc. dr. sc. Antoanela Čarija
acarija@kbsplit. hr
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Palijativna zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Gabrijela Tenžera, mag. med. techn., naslovni pred
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstveni odgoj s metodama
učenja i poučavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine II
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. godina
Kirurgija, ortopedija i traumatologija
doc. dr. sc. Jakov Meštrović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Oftalmologija
izv. prof. dr. sc. Ljubo Znaor
ljznaor@mefst
Otorinolaringologija
doc. dr. sc. Draško Cikojević
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega odraslih II
doc. dr. sc. Mate Petričević
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Psihijatrija i mentalno zdravlje
prof. dr. sc. Trpimir Glavina
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
doc. dr. sc. Stipe Drmić
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..hr
Zdravstvena njega u zajednici
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zdravstvena njega u kući
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kliničke vještine III
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
doc. dr. sc. Diana Aranza
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..hr
Anesteziologija, reanimatologija
i intenzivno liječenje
doc. dr. sc. Ivan Agnić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izborni predmet I
Izborni predmet II
Izborni predmet III