Raspored turnusa nastave za studente sveučilišnog prijediplomskog studijskog programa Sestrinstvo, u izvanrednom statusu, za ak. god. 2023./2024.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!
 
Vodič za studente, akademska godina 2023./2024.


Za svaki studijski program SOZS-a možete pogledati nastavni plan i program odnosno kataloge predmeta, kompetencija i ishoda učenja, na sljedećim poveznicama:
- sveučilišni prijediplomski studiji
- sveučilišni diplomski studij.

Upoznajte se sa sadržajem i preduvjetima za upis pojedinih kolegija u drugu i treću godinu studija, što će vam pomoći da steknete jasnu predodžbu o svom studiju.


Konzultacije
Kontinuirano za vrijeme trajanja turnusa, upit na mail adresu nastavnika ili osobno. Van turnusa upit na mail adresu.


1.godina
Informatika i statistika u zdravstvu
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mikrobiologija s parazitologijom
doc. dr. sc. Vanja Kaliterna
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biologija
doc. dr. sc. Sendi Kuret
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Biokemija
prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Anatomija
prof. dr. sc. Ivica Grković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove upravljanja u zdravstvu
prof. dr. sc. Dejan Kružić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik I (S)
Tjelesna kultura I
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fiziologija
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Higijena i epidemiologija
Izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Javno zdravstvo
doc. dr. sc. Ivana marasović Šušnjara
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Komunikacijske vještine u zdravstvu
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena psihologija
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sociologija zdravlja
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Etika u zdravstvu
doc. dr. sc. Ana Ćurković
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Nina Mladinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. godina
Proces zdravstvene njege
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Engleski jezik II (S)
Sonja Koren, prof., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine I
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ginekologija i porodništvo
doc. dr. sc. Sandra Benzon
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Psihologija cjeloživotnog razvoja
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Farmakologija
prof. dr. sc. Mladen Boban
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Patofiziologija
doc. dr. sc.  Anteo Bradarić Šlujo
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Patologija
prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Izv. prof. dr. sc. Marko Mimica
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upotreba znanstvene tehnologije
doc. dr. sc. Antonela Matana
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dijetetika
doc. dr. sc. Željka Karin
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tjelesna kultura II
doc. dr. sc. Željko Kovačević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3.godina
Interna medicina
doc. dr. sc. Višnja Kokić Maleš
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Neurologija
doc. dr. sc. Vana Košta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uvod u znanstveni rad
prof. dr. sc. Davorka Sutlović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega odraslih I
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pedijatrija
doc. dr. sc. Arnes Rešić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega djeteta
doc. dr. sc. Arnes Rešić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega starijih osoba
izv. prof. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela
dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Organizacija, upravljanje i administracija
u zdravstvenoj njezi
prof. dr. sc. Julije Meštrović
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dermatologija
doc. dr. sc. Antoanela Čarija
acarija@kbsplit. hr
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Palijativna zdravstvena njega
izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić
Gabrijela Tenžera, mag. med. techn., naslovni pred
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstveni odgoj s metodama
učenja i poučavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine II
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
4. godina
Kirurgija, ortopedija i traumatologija
doc. dr. sc. Jakov Meštrović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Oftalmologija
izv. prof. dr. sc. Ljubo Znaor
ljznaor@mefst
Otorinolaringologija
doc. dr. sc. Draško Cikojević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega odraslih II
doc. dr. sc. Mate Petričević
Rahela Orlandini, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Psihijatrija i mentalno zdravlje
prof. dr. sc. Trpimir Glavina
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
doc. dr. sc. Stipe Drmić
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..hr
Zdravstvena njega u zajednici
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zdravstvena njega u kući
izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Ante Buljubašić, mag. med. techn. v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kliničke vještine III
doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja
dr. sc. Diana Aranza, mag. med. techn., v. pred.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..hr
Anesteziologija, reanimatologija
i intenzivno liječenje
doc. dr. sc. Ivan Agnić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izborni predmet I
Izborni predmet II
Izborni predmet III