nema rezultata...
U sklopu programa obilježavanja Dana Sveučilišnog odjela zdravstvenog studija Sveučilišta u Splitu,  održan je tečaj obnove znanja/tečaj trajnog stručnog usavršavanja pod naslovom: „Dekada zdravog starenja 2021. – 2030.: Kako spriječiti bolesti i funkcionalnu onesposobljenost starijih osoba?“.
20230505085849-002IMG-20230505-WA0025-002IMG-20230505-WA0009-002
Ciljevi predmetnog  gerontološkog tečaja su bili prvenstveno predstaviti rezultate znanstvenog institucijskog projekta kojeg financira Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu pod nazivom: „Samoprocijenjena potreba starijih osoba za uslugama gerontoloških centara (izvaninstitucijske skrbi) u Splitu“ (projekt SOZS-IP-2020-5), a potom ulogu i značaj primjene geroprofilaktičkih mjera  u području zaštite zdravlja starijih osoba.


Gerontološki tečaj je održan 5. svibnja 2023. godine u prostorima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, a prisustvovali su zdravstveni profesionalci iz svih razina zdravstvene zaštite i s više nastavnih baza (Kliničkog bolničkog centra Split, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Doma zdravlja Splitsko- dalmatinske županije) te ustanova socijalne skrbi (Dom za starije i nemoćne osobe Split).

Organizatori tečaja su:
- Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i
- Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb.


Promovira se interdisciplinarni gerontološki pristup u okviru cjeloživotnog učenja, tako da je tečaj bio namijenjen medicinskim sestrama, fizioterapeutima, liječnicima kao i drugim  stručnjacima u zaštiti zdravlja starijih osoba te studentima (sestrinstva, fizioterapije i medicine). Na  tečaju su  polaznici bili upoznati u okviru svojih kompetencija s važnosti primjene geroprofilaktičkih mjera u ranijoj (65-74 g.), srednjoj (75-84 g.) i dubokoj starosti (85 i više g.) gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika, koje su prezentirane kao „Program mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije osobe“ (Izvor: Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“). Iz toga slijedi da je svrha gerontološkog tečaja bila stjecanje kompetencija o preventivnim mjerama i postupcima  u cilju sprječavanja  bolesti i funkcionalne onesposobljenosti u starijoj dobi.


Predavači su predstavili mjere geroprofilakse sa svojim predavanjima na temu:  
  • Geroprofilaksa (Izv. prof. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.);
  • Predstavljanje znanstvenog institucijskog projekta: „Samoprocijenjena potreba starijih osoba za uslugama gerontoloških centara (izvaninstitucijske skrbi) u Splitu“ (SOZS-IP-2020-5);
  • Potrebe starijih osoba za uslugama gerontoloških centara izvaninstitucijske skrbi u odnosu na njihovu funkcionalnu sposobnost (Marina Tičinović, mag. med. techn.);
  • Razlozi smještaja u dugotrajnu institucijsku skrb domova za starije osobe (Marina Sušac, mag. med. techn.);
  • Osobitosti komunikacije s osobama u starijoj životnoj dobi (Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević);
  • Sestrinski doprinos prevenciji moždanog udara u starijoj životnoj dobi (Dr. sc. Mario Marendić, mag. med. techn.);
  • Pravilna prehrana starijih osoba u cilju geroprofilakse (Rahela Orlandini, mag. med. techn.);
  • Prevencija i praćenje liječenja dekubitusa u starijih osoba (Zdravka Đapić - Kolak, mag. med. techn.);
  • Sestrinstvo u kontekstu demografskih promjena (Ante Buljubašić, mag. med. techn.) i
  • Uloga fizioterapeuta u geroprofilaksi (Antonela Pavić, mag. physioth.)
U zaključcima tečaja  naglašene su potrebe za osnivanjem gerontoloških centara izvaninstitucijske skrbi za starije osobe u gradu Splitu. Utvrđeno je kako je procjena funkcionalne sposobnosti starijih osoba ključan gerontološko - javnozdravstveni pokazatelj za planiranje usluga izvaninstitucijske skrbi za populaciju starije dobi.