Vrednovanje nastavnog rada

Studensko vrednovanje nastavnog rada provodi se u sklopu jedinstvene ankete koju provodi Sveučilište u Splitu na svim sastavnicama.

Studentske ankete važan su element cjelovitog sustava za osiguravanje kvalitete. Ispunjavanjem anketnog upitnika studenti mogu izraziti svoje zadovoljstvo kvalitetom nastave i nastavnika svakog predmeta. Studentski odgovori mogu ukazati na nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na poboljšavanje njene kvalitete.

Cilj svih anketa je uočavanje problema i pronalaženje načina za njihovo otklanjanje. Izravni cilj nije stvaranje "sukobljenih“ strana, niti je primarni cilj kažnjavanje pojedinaca, jer takav pristup ne doprinosi napretku, nego je dobivanje značajnih informacija koje će pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni ishodi učenja i kvalitetan rad i život studenata.

Sve ankete su anonimne, prema odlukama Senata Sveučilišta u Splitu obvezne su za sastavnice, a za studente su dobrovoljne.