Obrane završnih radova - Prijediplomski Medicinsko laboratorijska dijagnostika


Ime i prezime 
studenta
Termin i mjesto
obrane
Naziv teme
Filip Čačija 14. 02. 2024. u 12:00
Velika predavaonica Firule
Važnost praćenja panel-reaktivnih antitijela kod pacijenata na listi čekanja za transplantaciju bubrega
Lana Bogović 03. 10. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - F401
Određivanja paraproteina u serumu i mokraći bolesnika s multiplim mijelomom
Tea Režić 25. 09. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - E406
Upalni biljezi u bolesnika s upalnom bolesti crijeva liječenih u KBC Split u razdoblju od siječnja 2022. godine do veljače 2023. godine
Mia Matić 14. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E406
Ograničavajući faktori u alogeničnoj transplantaciji krvotvornih matičnih stanica
Nina Matošić 12. 09. 2023. u 14:00
dvorana Z3F - E406
Dijagnostički značaj određivaja kortizola u uzorku sline
Iva Malenica 12. 09. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - E406
Značaj laboratorijske dijagnostike u bolesnika s Hashimotovom bolesti
Dina Bartolić 25. 07. 2023. u 9:00
dvorana Z3F - E406
Nutritivne navike studenata Medicinsko laboratorijske dijagnostike i osoblja u dijagnostičkim laboratorijima
Lara Melvan 21. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E405
Značaj određivanja kortizola u mokraći
Katarina Milinović 21. 07. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E401
Laboratorijska dijagnostika Toxoplasma gondii infekcije
Ivan Mihaljević 20. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E406
Molekularna dijagnostika i ciljano liječenje karcinoma pluća
Ana Drežnjak 20. 07. 2023. u 9:00
dvorana Z3F - E406
Skraćena validacija automatske metode za sedimentaciju eritrocita
Martina Ševo 19.07.2023 u 13:00
dvorana Z3F - E405
Etiologija virusnih gastroenteritisa
Korina Primorac 17. 07. 2023. u 10:00 
dvorana Z3F - E406
Molkularna dijagnostika i ciljano liječenje karcinoma debelog crijeva
Paula Brkić 11. 07. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
 Laboratorijska dijagnostika ehinokokoze