Povjerenstvo za nastavu
  1. Doc. dr. sc. Mario Marendić, pomoćnik v.d. pročelnice Odjela za nastavu, predsjednik Povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević, predsjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete
  3. Doc. dr. sc. Ante Burger, predstavnik struke Fizioterapije
  4. Tatjana Matijaš, mag. rad. techn.,v. predavač, predstavnik struke Radiološke tehnologije
  5. Doc. dr. sc. Diana Aranza, predstavnica struke Primaljstva
  6. Ante Buljubašić, mag. med. techn., v. predavač, predstavnik struke Sestrinstva
  7. Doc. dr. sc. Sendi Kuret, predstavnica struke Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
  8. Jadranka Vrsalović, dipl. iur., voditeljica Studentske referade i ISVU koordinator
  9. Lina Lerotić, predsjednica Studentskog zbora


Dokumenti