Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Hrvatsko torakalno društvo organiziraju međunarodni simpozij "Personalizirana skrb u kardiokirurgiji" koji će se održati u petak 15. srpnja 2022. i subotu 16. srpnja 2022. u Zgradi tri fakulteta na Sveučilišnom kampusu.

Na simpoziju će biti prezentirane najnovije spoznaje i iskustva iz područja transplantacije srca, ugradnje umjetnog srca, intenzivne skrbi kardiokirurških bolesnika te iz područja periproceduralne (prije i poslijeoperacijske) skrbi o kardiokirurškim bolesnicima. Simpozij je namijenjen kardiokirurzima, kardiolozima, kardiokirurškim anesteziolozima, transfuziolozima te medicinskim sestrama i fizioterapeutima s područjem interesa u kardijalnoj medicini.

Program je dizajniran na način da se uz predavanja održavaju i otvorene diskusije gdje se u ugodnom ozračju može direktno od eksperata - prof. Marca Ranucci, prof. Klaus Goerlinger i drugih, dobiti važne odgovore na pitanja koja se postavljaju u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Predsjednik simpozija je doc. dr. sc. Mate Petričević, pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC Split.

Simpozi-Kardio-2022