Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima SOZS-a (22.11.2022.) propisuje način prijavljivanja, izrade i obrane završnog rada na prijediplomskim sveučilišnim studijima i diplomskog rada na diplomskim sveučilišnim studijima na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Mentori su obvezni dostaviti teme do 9. siječnja 2023. godine.

Mentori dostavljaju prijedloge tema isključivo putem on-line upitnika koji je objavljen OVDJE.
Za svaku predloženu temu mentor je obvezan popuniti Obrazac za prijavu teme završnog ili diplomskog rada i priložiti ga u on-line upitniku na pitanje „Kratki opis teme“.
Mentor za izradu završnog rada može biti nastavnik koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu, i to:
  • nastavnik u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju
  • nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti
  • naslovni nastavnik (osoba koja nije u radnom odnosu, ali ima izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje).
Iznimno, zbog povećanog broja studenata, mentor može biti osoba izabrana u suradničko zvanje asistenta, s najmanje pet godina rada u zdravstvenoj profesiji.


Mentor za izradu diplomskog rada  može biti nastavnik koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu, i to:
  • nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju
  • nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na prijediplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu.

Nakon isteka roka za dostavu tema, Povjerenstvo za završne i diplomske radove daje suglasnost na predložene teme.