Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu objavljuje Obavijest o prijavi za razredbeni postupak za upis u akademsku godinu 2022./23. na preddiplomske sveučilišne studije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija: Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Prijave za razredbeni ispit za pristupnike koji su maturirali prije uvođenja državne matura (2010. godine),  primat će se isključivo putem pošte od 31. svibnja 2022. do 10. lipnja 2022. godine.


Razredbeni ispit održat će se 17. lipnja 2022. u Zgradi tri fakulteta, a o točnom vremenu i mjestu održavanja ispita pristupnici će biti obaviješteni preko web stranice.


Tekst natječaja i obrazac prijave dostupni su ovdje.

Literatura za pripremu razredbenog ispita dostupna je ovdje.