U povodu Europskog dana prava pacijenata, Europski dokumentacijski centar NSK priredio je izbor službenih mrežnih publikacija na razini Europske unije i Republike Hrvatske.

Publikacije obuhvaćaju različite aspekte prava pacijenata, kao što su pravo na informiranost, pravo na pristup zdravstvenim uslugama, pravo na kvalitetnu skrb, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na participaciju u odlučivanju o vlastitom zdravlju te pravo na pritužbe i pravnu zaštitu.

Europski dan prava pacijenata obilježava se svake godine 18. travnja sa svrhom podizanja svijesti o pravima pacijenata i promicanja prava na zdravstvenu zaštitu i kvalitetnu skrb za sve pacijente, u skladu s načelima Europske povelje o pravima pacijenata iz 2002. godine, koja je ključni dokument u području zaštite prava pacijenata u Europi.