nema rezultata...
Konačni rezultati Državne mature bit će objavljeni u ponedjeljak 18. rujna 2023. godine u 15:00 sati.

Upisi na prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija vršiti će se temeljem objavljene konačne rang liste Središnjeg prijavnog ureda u utorak 19. rujna 2023. godine i srijedu 20. rujna 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12:00 do 12:30) u Studentskoj referadi SOZS-a u Kampusu, Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, 4. kat.DETALJNE UPUTE ZA UPIS objavljene su OVDJE
SOZS nema poseban obrazac za potvrdu koju izdaje ordinacija obiteljske medicine ili ordinacija medicine rada.

Za upis na sveučilišni prijediplomski studij Radiološke tehnologije potrebna je svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti iz ovlaštene Ordinacije medicine rada.

Uplata školarine i upisnine plaćaju se isključivo temeljem dostavljenog e-računa.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi (izvornik ili ovjerena preslika), koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured) ili dokaz da su zatražili rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi.


Prvi dan nastave u akademskoj godini 2023./2024. je ponedjeljak 25. rujna 2023. godine.

Na naslovnici mrežne stranice SOZS-a bit će objavljena obavijest o održavanju pozdravnog govora pročelnika Odjela i predavaonici i terminu održavanja nastave.


Raspored turnusa je objavljen za svaki studijski program

Sestrinstvo
Primaljstvo
Fizioterapija
Radiološka tehnolgija
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Sestrinstvo u izvanrednom statusu