nema rezultata...
U skladu s člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, student koji studira u redovitom statusu i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na:
  • zdravstveno osiguranje;
  • pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu;
  • pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih poslova te
  • pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.


Student koji studira u izvanrednom statusu i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje:
  • pravo na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji uređuje obavljanje studentskih poslova.


U skladu s navedenim, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenta te pristupa prilagodbi izračuna prava studenta iz studentskog standarda.


Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se kako slijedi:
  • Pravo na obavljanje studentskih poslova obustavlja se odmah;
  • 01.03.2023. obustavlja se automatizmom pravo na pokriće troškova prehrane modifikacijom izračuna prava 
  • 01..03.2023. obustavlja se subvencija troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te kod privatnog stanodavca, pri tome studenti smješteni u studentske i učeničke domove zadržavaju pravo nastavka stanovanja na temelju ostvarenog prava za akademsku godinu 2022./2023. uz uvjet potpunog pokrića novčanog iznosa stanovanja o vlastitom trošku;
  • Vezano za ostvarivanje prava na dodjelu državne stipendije, provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenta;
  • Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom, provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenta.


Studentima će informacija o njihovu radno-pravnom statusu biti vidljiva u Informacijskom sustavu studentskih prava kojemu je moguće pristupiti AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Ministarstvo nije nadležno unositi niti ispravljati podatke o studentima i studijskim programima u informacijskim sustavima te je isključiva odgovornost visokih učilišta ispranim vođenjem evidencije osigurati studentima pristup pravima za koja ispunjavanju uvjete.