nema rezultata...
HR-ZOO-STSveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce) s ponosom se uključuje u obilježavanje desete godišnjice ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju sudjelovanjem u događanju „Otvorena vrata EU projekata“ koje i ove godine organizira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.Tim povodom u petak 30. lipnja organizira događanje „Otvorena vrata EU projekata u Srcu – HR-ZOO“ s ciljem upoznavanja šire javnosti s rezultatima projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO).Program događanja „Otvorena vrata EU projekata u Srcu – HR-ZOO“ odvijat će u Zgradi Srca u Marohnićevoj 5 i  na lokacijama podatkovnih centara izgrađenih projektom HR-ZOO:
  1. HR-ZOO ZG2 – podatkovni centar u sklopu Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj Sveučilišta u Zagrebu
  2. HR-ZOO OS – podatkovni centar u sklopu Sveučilišnog kampusa Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 
  3. HR-ZOO ST – podatkovni centar u sklopu Sveučilišnog kampusa Visoka Sveučilišta u Splitu
U zgradi Srca će se održati radionica „Računajte sa Supekom i Vrančićem!“, dok će na lokacijama podatkovnih centara HR-ZOO biti organizirani vođeni obilasci.

Detaljne informacije o događanju nalaze se na web stranicama događanja:  https://www.srce.unizg.hr/srce-i-zajednica/otvorena-vrata-eu-projekata-20230630