nema rezultata...
Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ KA131- International Opening- Natječajna godina 2023.

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj


Rok za podnošenje prijava: odmah, do popunjenja kvote ili najkasnije do:
  • 30. travnja 2024. za zimski semestar akademske 2024. /25.  
  • 30. rujna 2024. za ljetni semestar akademske 2024. /25.