nema rezultata...
Student u slučaju promjene studija ima pravo na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti ako u redovitom statusu u tekućoj godini prelazi sa jednog javnog visokog učilišta na drugo javno visoko učilište, uz uvjet da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 55 ECTS bodova.
Pravo na subvenciju školarine studenti po navedenim uvjetima ostvaruju do stjecanja prve kvalifikacije na istoj razini obrazovanja.

U petak 21. srpnja 2023. dostavljeno je tumačenje iz Uprave za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, a vezano za promjenu studija i članak 79. stavak 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

U skladu s Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/23), članak 5. stavak. 3, student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij i zadržati pravo na subveniciju školarine ukoliko je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 55 ECTS bodova.