nema rezultata...
Stručno vijeće SOZS-a donijelo je Odluku o obročnoj otplati školarine koja se odnosi na studente koji upisuju prvu godina studija u akademskoj godini 2023./24. 

Odluka o obročnoj otplati školarine, lipanj 2023.

Obrazac zamolbe i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva nalaze se OVDJE.

Studenti druge i treće godina studija imat će dinamiku plaćanja školarine prema Ugovoru o uvjetima plaćanja i visini školarine/participacije tijekom studija, koji su potpisali prilikom upisa.
Tim ugovorom je predviđena mogućnost plaćanja školarine u dvije rate, prema kojem prva rata mora biti uplaćena prilikom reguliranja upisa, a druga rata do 31. prosinca tekuće kalendarske godine. Na taj način su usklađeni rokovi za plaćanje školarine za sve studente.

Ono što se mijenja za sve studente, uključujući i studente koji upisuju više godine studija, je zabrana izlaska na ispit dok ne plate školarinu u cijelosti.