nema rezultata...
Udruga ALUMNI SVEUČILIŠTA U SPLITU održala je izvanrednu izbornu skupštinu 14. ožujka 2023. godine. 

U radu Skupštine Udruge sudjelovali su i zastupnici Alumni udruge diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu (ALUMNI SOZS SPLIT), zajedno sa zastupnicima udruga sa još sedam sastavnica Sveučilišta - Ekonomskog fakulteta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Kineziološkog fakulteta, Pomorskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Sveučilišnog odjela za stručne studije.

U radu su sudjelovali i predstavnici udruge alumna Medicinskog fakulteta te su izvijestili da je njihova skupština upravo donijela odluku u udruživanju u ASUS. Time je krovna udruga alumna dobila svoju jedanaestu članicu.Kratke informacije o radu svojih udruga dali su i predstavnici alumna Filozofskog fakulteta i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, dok su predstavnici alumna Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti izvijestili o svojim organizacijskim promjenama.


Za novu predsjednicu ASUS-a izabrana je izv. prof. dr. sc. Mirjana Milić (alumna Kineziološkog fakulteta u Splitu). 
Nakon skupštine održana je i prva sjednica Koordinacijskog odbora ASUS. Na prijedlog predsjednice Mirjane Milić, za dva dopredsjednika izabrani su Boris Milat (alumnus Ekonomskog fakuleta) i Mario Podrug (sa Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, čija je udruga pristupila ASUS-u u veljači ove godine), a za tajnika/tajnicu udruge izabrana je Ružica Popović (alumna Pomorskog fakulteta).

Skupštini se izrazima podrške obratio prof. dr. sc. Zoran Đogaš, prorektor za međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom.

ALUMNI-ASUS