nema rezultata...

Klinika za neurologiju KBC Split, Hrvatski liječnički zbor i Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu organiziraju tečaj 2. kategorije "Komplikacije COVID-19 infekcije: neurološki i ostali aspekti".

Vrijeme održavanja: 3. 12. 2022. godine od 8:00 do 16:00 sati

Mjesto održavanja: KBC Split, lokalitet Firule, velika predavaonica

Registracija sudionika je od 8:00 do 9:00


Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK bodovalo je skup tako da se aktivnim predavačima dodijeli 9, a pasivnim sudionicima 7 bodova.
Nema kotizacije za sudionike.



Raspored predavanja:
 
8:50 - 9:00 Krešimir Čaljkušić "Pandemija COVID-19: uvodna riječ"
9:00 - 9:20 Željka Karin "Epidemiološke karakteristike COVID-19 pandemije"
9:20 - 9:40 Marino Marčić "Neurološke komplikacije COVID-19 infekcije"
9:40 - 10:10 Vide Popović "Plućne komplikacije nakon COVID-19 infekcije"
10:10 - 10:30 Mirela Pavičić Ivelja "Infektološki teret COVID-19 infekcije"
     
10:30 - 11:00 Pauza  
     
11:00 - 11:20 Mario Mihalj "Neuromuskularne komplikacije COVID-19
11:20 - 11:40 Gordan Džamonja  "Neurodegenerativne bolesti kao posljedica COVID-19" 
11:40 - 12:00 Zrinka Jurišić Kardiološke komplikacije COVID-19
12:00 - 12:20 Boran Uglešić "Psihijatrijske komplikacije COVID-19 pandemije"
12:20 - 12:40 Ljiljana Marčić "Radiološke posljedice COVID-19 infekcije"
     
13:00 - 14:00 Pauza za ručak  
     
14:00 - 14:20 Krešimir Čaljkušić "COVID-19 bolesnici u neurološkoj JIS-i"
14:20 - 14:40 Ivanka Marinović Rehabilitacija bolesnika nakon COVID-19 infekcije"
14:40 - 15:30 Prikaz slučajeva:  
  Ana Repić Buličić Infarkt bubrega nakon COVID-19 infekcije
  Mate Bubić Parkinsonova bolest nakon COVID-19 infekcije
  Vana Košta Prikaz bolesnika sa COVID-19 infekcijom i MS-om
  Tereza Pijerov Prikaz bolesnika sa COVID-19 infekcijom u JIL-u
     
15:30 - 16:00 Pitanja i rasprava  
16:00 Zaključna riječ