nema rezultata...
Sukladno članku 2. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, v.d. pročelnice Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu nagrada i priznanja zaposlenicima SOZS-a, nastavnicima i drugim zaposlenicima, vanjskim  suradnicima i ustanovama.

Prilikom svečane promocije studenata i dana Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, dodijelit će se nagrade i priznanja zaposlenicima SOZS-a, nastavnicima i drugim zaposlenicima kao i vanjskim suradnicima i ustanovama u sljedećim kategorijama:

1. prvom ili dopisnom autoru najboljeg rada, a koji je nastao na SOZS-u samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama - u vidu plakete. Kandidaturu ističe sam autor ili pročelnik SOZS-a, prema izvješću iz knjižnice. U obzir se uzimaju radovi objavljeni u međunarodnim znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web Of Science Core Collection u prethodnoj kalendarskoj godini s afilijacijom University of Split, University Department of Health Studies.
Za časopise indeksirane u WoSCC, čimbenik odjeka časopisa (JIF) i medijan čimbenika odjeka (Med_JIF) za svaku nakladu (SCIE, SSCI, ESCI, AHCI) i kategoriju u kojoj je časopis indeksiran određuju se na temelju uvida u bazu podataka Journal Citation Reports za posljednju dostupnu kalendarsku godinu.

Ako je časopis indeksiran u više naklada i/ili kategorija iz WoSCC-a uzima se u obzir težinski prosjek medijana JIF-a. (T-Med_JIF).

Pokazatelj kvalitete časopisa (JQI) računa se kao omjer čimbenika odjeka časopisa (JIF) i korektivnog faktora (CF) koji je jednak kvadratnom korijenu težinskog prosjeka medijana (T_Med_JIF): JQI= JIF / CF

2. autoru (autorima) najboljeg nastavnog teksta, na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost – u vidu pohvalnice

3. nastavniku za izniman doprinos u stvaranju nastavne literature SOZS-a- na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost - u vidu plakete

4. voditelju najuspješnijeg projekta u protekloj akademskoj godini – na prijedlog pročelnika SOZS-a ili samog voditelja projekta (prema broju objavljenih radova uz čimbenika odjeka časopisa) - u vidu plakete. Pokazatelj kvalitete projekta (PQI) dobije se kao zbroj JQI za sve radove vezane za projekt objavljene u časopisima objavljenim u WoSCC.

5. nagrada za popularizaciju znanosti (organizacija stručnih i znanstvenih skupova, popularno-znanstvenih predavanja, organizacija rada stručnih udruga, osmišljeni medijski istupi u popularizaciji znanosti) - na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu pohvalnice

6. pojedincima (vanjskim suradnicima) ili ustanovama (nastavnim bazama) za doprinos razvoju i promicanju ugleda SOZS-a – na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu plakete

7. zaposleniku ili ustrojbenoj jedinici SOZS-a za iznimno postignuće u radu na SOZS-u - na prijedlog pročelnika SOZS-a - u vidu plakete

8. jednom najbolje ocjenjenom nastavniku u znanstveno-nastavnom zvanju (prema rezultatu ankete koju provodi Sveučilište u Splitu) – u vidu pohvalnice

9. jednom najbolje ocjenjenom nastavniku iz reda nastavnih i suradničkih zvanja (prema rezultatu ankete koju provodi Sveučilište u Splitu) – u vidu pohvalnice

10. zaposleniku/icima koji su se umirovili u prethodnoj akademskoj godini – u vidu zahvalnice.


NOMINACIJSKI POSTUPAK
Prijedlozi se dostavljaju isključivo pisanim, elektroničkim putem, na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a sadrže:

  • ime i prezime predloženika (s obvezno navedenom e-mail adresom)
  • naziv radnog mjesta (i zvanje)
  • ustrojstvenu jedinicu ili ustanovu u kojoj je zaposlen
  • naznaka vrste nagrade ili priznanja za koje se predlaže
  • obrazloženje razloga za dodjelu nagrade ili priznanja
  • dokaz o navedenom.

Prijedlozi se prikupljaju do 15. ožujka 2024. na protokol SOZS-a, a konačnu Odluku donosi Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja do kraja ožujka 2024. godine.

Povjerenstvo pisanim (elektroničkim) putem obavještava nagrađene o točnom terminu uručenja nagrade.