nema rezultata...
Nastavnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Ante Burger sudjelovao je na 3. Konferenciji sportske medicine i 9. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu", s predavanjem "Primjena različitih terapijskih postupaka liječenja kod kronične boli lumbalne kralježnice".
Burger-11-2023-a Burger-11-2023-b


Konferencija je održana 23. studenog 2023. godine u Zagrebu u prostorima Zdravstvenog veleučilišta.
Suorganizator konferencije je Veleučilište "Lavoslav Ružička" iz Vukovara.

Konferencija je posvećena unaprijeđenju prevencije ozljeda i rehabilitacije u sportu a ima za cilj omogućiti sigurnije okruženje za profesionalne i rekreativne sportaše. Inovacije u razvoju i primjeni preventivnih i rehabilitacijskih postupaka, koje će biti iznesene na konferenciji, temelje se na dokazima i tehnologiji koja se kroz fizioterapijsku, kondicijsku i medicinsku praksu implementira u sportu, rekreaciji i wellnessu a ispričane kroz prizmu vrhunskih stručnjaka i iskusnih praktičara iz različitih područja sportske medicine.