nema rezultata...
U razdoblju od 18. do 21. listopada 2023. u Hotelu Garden Inn Hilton u Zagrebu održan je 8. kongres Hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem i Simpozij Hrvatskog društva radiološke tehnologije.

Nastavnici i studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu sudjelovali su na kongresu:
  • izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović kao voditelj radionice "Primjena radiografije u drugim područjima"
  • izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović i Dora Sladaković "Umjetna inteligencija u dijagnostici COVID pozitivnih pacijenata"
  • izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić i Tara Stojaković  "Komparacija SECT i DECT koronarografije"
  • Tatjana Matijaš, mag. rad. techn. i Marija Žaja "Vrijednost ABUS-a u radiološkoj dijagnostici dojke"
  • Anita Ivanović, mag. rad. techn. "Važnost post-processing-a slike kod CBCT-a
  • Goran Miličević i Ante Punda "Radijacijska izloženost radiološkog tehnologa u PET/CT dijagnostici"

Detaljan program kongresaNaši nastavnici i studenti također su sudjelovali na 5. kongresu Radiološke tehnologije s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Dubrovniku u razdoblju od 27. listopada 2023. do 29. listopada 2023.

Izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović sudjelovao je kao pozvani predavač, a Tatjana Matijaš, mag. rad. techn., v. pred., bila je član Znanstvenog stručnog odbora.

Detaljan program kongresa


 27. i 28. listopada 2023. održan je EFRS Summit i 16th EFRS AGM gdje je izv. prof. dr. sc. Frane Mihanović sudjelovao kao delegat Hrvatskog društva radiološke tehnologije.


Na oba kongresa promoviran je novi broj časopisa Radiološki vjesnik 2/2023 u kojem su objavljeni završni i diplomski radovi naših bivših studenata i mentora.
- Characteristics of the new Photon counting CT detector; Petra Mimica, Tatjana Matijaš
- Artificial intelligence in magnetic resonance imaging of the knee; Petra Kujundžić, Tatjana Matijaš
- 7T MRI versus 3T MRI in brain diseases diagnosis; Jelena Martinović, Tatjana Matijaš
- Zaštita od zračenja kod MSCT pretraga: Sustavni pregled literature; Franciska Čanaki, Krešimir Dolić
- The future of motion artefacts correction in MRI; Dubravko Bobinec, Krešimir Dolić.