nema rezultata...
U petak 5. svibnja 2023. godine, u Zgradi tri fakulteta, na IV. katu u predavaonici E-402, održat će se gerontološki tečaj "Dekada zdravog starenja 2021.-2030.: Kako spriječiti bolesti i funkcionalnu onesposobljenost starijih osoba?.
Ova aktivnost je dio obilježavanja Dana Sveučilišnog odjela zdravstvenog studija.

Poveznica za prijavu za sudjelovanje na tečaju je OVDJE.

Ciljevi predmetnog  gerontološkog tečaja su prvenstveno predstaviti rezultate znanstvenog institucijskog projekta kojeg financira SOZS, Sveučilište u Splitu pod nazivom: „Samoprocijenjena potreba starijih osoba za uslugama gerontoloških centara (izvaninstitucijske skrbi) u Splitu“ (projekt SOZS-IP-2020-5) sukladno zadanim ciljevima, a potom ulogu i značaj primjene geroprofilaktičkih mjera  u području zaštite zdravlja starijih osoba.

Organizatori tečaja:
Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Služba za javnozdravstvenu gerontologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba 
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.