nema rezultata...
U organizaciji primalja i medicinskih sestaraKlinike za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice i Klinike za ženske bolesti i porode  K.B. Merkur, održan je 6. ožujka 2023. godine 1. Simpozij pod nazivom "Vrijednosti prepoznavanja, prihvaćanja i poštivanja različitosti unutar primaljstva i sestrinstva", u Multimedijskom sestru KBC Sestre milosrdnice.

Prema riječima organizatora, organizacija simpozija je prigoda prikazati rezultate rada primalja i medicinskih sestara/tehničara u uvjetima građevinske obnove od posljedica potresa u zdravstvu te prezentirati njihov rad čiji je doprinos izuzetno značajan za sveukupno funkcioniranje. Svjetska zdravstvena organizacija definira nedaću odnosno katastrofu kao “događaj koji uzrokuje štetu, ekološku devastaciju, gubitak ljudskih života, poremećaj zdravlja i zdravstvenih sustava takvih razmjera da zahtijeva dodatne napore pristigle izvan područja pogođene zajednice”. Živimo u vremenu ubrzanih globalnih i društvenih promjena koje su prisutne u svim aspektima čovjekovog života. Te promjene od pojedinaca i društva zahtijevaju sustavno i cjeloživotno razvijanje novih znanja, stavova, vještina i razmišljanja.